Time & prosjekt

Time & prosjekt

Gå til kontaktskjema

Enkel fraværsregistrering eller et mer komplekst prosjektstyringsverktøy?

Vi kan levere løsninger som dekker de fleste behov for time-, prosjekt-, og fraværsregistrering. Timefunksjonaliteten i våre løsninger forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer bedriftens timeregistrering, prosjektstyring og fakturering. Samtlige prosjektdeltagere har oppdatert og korrekt informasjon tilgjengelig til enhver tid. Samtidig har ledelsen tilgang til alle styringsparametere via oversiktlige rapporter.

Contracting Works

Vi tilbyr nå Contracting Works, et skybasert ordre- og prosjektstyringsverktøy for håndverksbransjen. Lage ny serviceordre, se prosjektstatus, sende faktura, mens du er på vei til neste befaring? Ingen problem!

Les mer
Unit4

Time, planlegging og reise. Disse tre produktene kan alle benyttes hver for seg eller i kombinasjon, og kan tilbys fullt integrert med alle løsningene Økonomibistand tilbyr for CRM, regnskap og fakturering og lønn fra Visma, Huldt & Lillevik og Superoffice.

Les mer
Visma Tid

Visma Tid sørger for at de ansatte selv kan registrere timer på enten PC, mobil, nettbrett eller med smartstempling. Timene blir bare registrert èn gang, hvilket gjør det enkelt og sikkert.

Les mer
Visma.net Time & Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over eget fravær. Ansatte registrerer/legger inn forespørsel om fravær. Alle registreringer som er gjort blir kontrollert opp mot det som allerede registrert på den ansatte.

Les mer
VB Online Timeregistrering

Endelig utnyttes timeregistreringsfunksjonaliteten i Visma Business på web og mobil. Med VB Online Timeregistrering kan det registreres timer som både går til fakturering og som overføres til Visma Lønn som timeliste for ansatte.

Les mer
Visma.net Project Management

Dette er Visma sitt skybaserte prosjektstyringsverktøy. Med Visma.net Project Management får du salg, timeføring, og fakturering i samme løsning. Løsningen er tilpasset web, mobil og nettbrett slik at du har tilgang der du er.

Les mer