Unit4

Planlegging, registrering og oppfølging av timer og utlegg i prosjekter

Vår nye samarbeidspartner Unit4 har levert løsninger for planlegging, registrering og oppfølging av timer og utlegg i prosjekter i over 20 år, og er anerkjent for sine brukervennlige produkter.

For virksomheter som har behov for planlegging, timefangst og/eller reiseregninger og utlegg utover det som støttes gjennom løsningen du har fra Visma kan et produkt fra Unit4 gjøre hverdagen betydelig enklere for både de ansatte og for administrasjonen, og gir raskt verdi for investeringen.

Kjennetegn ved løsningene fra Unit4:
  • Er enkle å bruke, og lette og lære
  • Gir oversikt og kontroll
  • Er tilgjengelig på alle enheter, når som helst, hvor som helst.
  • Er tilpasset dine behov

Time, planlegging og reise

Disse tre produktene kan alle benyttes hver for seg eller i kombinasjon, og kan tilbys fullt integrert med alle løsningene Økonomibistand tilbyr for CRM, regnskap og fakturering og lønn fra Visma, Huldt & Lillevik og Superoffice.

Unit4 Time Management

Gir effektiv timeregistrering og full oversikt i prosjektene dine. Timer kan registreres når som helst, hvor som helst, og dekker alle behov for timeregistrering. Prosjektledere, linjeledere og økonomi får visuell oversikt og kontroll, og ansatte får hjelp til å følge bedriftens regelverk for føring av arbeids- og fraværstid.

Unit4 People Planning

Gir visuell oversikt over ledig kapasitet og bemanning på kort og lang sikt – for virksomheten og for den ansatte, i dine prosjekter og avdelinger. Sammen med Time Management gir den full oversikt over planlagt og påløpt tid på prosjekter og oppdrag.

Unit4 Travel & Expenses

Er alene kjent som et av de beste reiseregningssystemene på det Norske markedet. Uten opplæring eller kjennskap til lover og regler registrere de ansatte sine utlegg og kvitteringer på mobilen mens de er på reise. Sammen med Time Management gir Travel & Expenses full kontroll på alle kostnader og inntekter knyttet til timer og utlegg i prosjektene dine.