VB Online Timeregistrering

Timeregistrering på web og mobil – rett i Visma Business

Endelig utnyttes timeregistreringsfunksjonaliteten i Visma Business på web og mobil. Med VB Online Timeregistrering kan det registreres timer som både går til fakturering og som overføres til Visma Lønn som timeliste for ansatte.

Det skjer ingen mellomlagring av registrerte timer. Regnskapsbyrået og kundene av byrået jobber på de samme dataene som hele tiden ligger i Visma Business. Løsningen kan enkelt utvides/kombineres med andre VB Online-moduler for de kundene som trenger følgende funksjonalitet:

  • Faktura
  • tilbud/ordrebekreftelse
  • attestasjon
  • bilagsinnsending og -registrering eller rapportering

Funksjoner & fordeler

  • Registrer både forbrukte og fakturerbare timer
  • Timegodkjenning gjøres også på web og mobil
  • For tjenesteytende næringer som f.eks konsulenter
  • Timeregistrering og -godkjenning på web og mobil
  • Bruker standard Visma Business-funksjonalitet for fakturering og overføring til Visma Lønn
  • Løsningen er selvforklarende