Visma.net Time & Absence

Visma.net Time & Absence er en skybasert løsning for fravær

Visma.net Time & Absence gir ansatte en enkel oversikt over eget fravær. Ansatte registrerer/legger inn forespørsel om ferie og fravær. Alle registreringer som er gjort blir kontrollert opp mot det som allerede registrert på den ansatte, og man ser om fraværet er innenfor gjeldende regler.

Mindre feilregistreringer

Dette gir en mer korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer. Som leder kan du godkjenne ferieønsker og permisjoner fra din mobiltelefon, og du som ansatt spør om ferie eller registrerer sykedag direkte fra mobilen din. Visma.net Time & Absence gir deg forutsigbare kostnader, da du kun betaler for de brukerne og de tjenestene du trenger.

  1. Ansatte registrerer ferie og fravær med mobilen.
  2. Løsningen kontrollerer automatisk dataene mot gjeldene lover og regler.
  3. En epost med varsling går til nærmeste leder. Leder kan godkjenne på mobil eller pc.