Økonomibistand - Oversikt

Visma.net Absence

Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær og gir ansatte en enkel oversikt over eget fravær. Ansatte registrerer/legger inn forespørsel om fravær. Alle registreringer som er gjort blir kontrollert opp mot det som allerede registrert på den ansatte og løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldene regelverk. Dette gir en mer korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer. Som leder kan du godkjenne ferieønsker og permisjoner fra din mobiltelefon, og du som ansatt spør om ferie eller registrerer sykedag direkte fra mobilen din. Visma.net Absence gir deg forutsigbare kostnader, da du kun betaler for de brukerne og de tjenestene du trenger.

1. Ansatte registrerer ferie og fravær med mobilen.
2. Løsningen kontrollerer automatisk dataene mot gjeldene lover og regler.
3. En epost med varsling går til nærmeste leder. Leder kan godkjenne på mobil eller pc.

Gode grunner til å velge Visma.net Absence

Skybasert løsning
Skybasert løsning

Enkel registrering - full oversikt
Enkel registrering - full oversikt

Støtter gjeldende lover og regler
Støtter gjeldende lover og regler

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive