Visma.net Absence

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over eget fravær. Ansatte registrerer/legger inn forespørsel om fravær. Alle registreringer som er gjort blir kontrollert opp mot det som allerede registrert på den ansatte, og man ser om fraværet er innenfor gjeldende regler. Løsningen er integrert med Visma Lønn. 

Pris: Fra NOK 14 til 25,-/mnd. per bruker.

Fordelen for ledere og bedriften:

  • Et enkelt og effektiv styringsverktøy for ferie og fravær
  • Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
  • Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
  • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
  • Forutsigbare kostnader- betal kun for de brukerne og de tjenestene du trenger

Fordelen for ansatte:

  • Svært enkel å bruke
  • Gir full oversikt over ferie og fravær - og om dine forespørsler om fravær er godkjent eller avvist
  • Oversikt over hvilke rettigheter du har til ferie og fravær ut fra gjeldende lover og regler
  • Spør om ferie eller registrer sykedag direkte fra mobilen Visma.net Absence forenkler fraværsjobben

Gode grunner til å velge Visma.net Absence

Skybasert løsning
Skybasert løsning

Enkel registrering - full oversikt
Enkel registrering - full oversikt

Støtter gjeldende lover og regler
Støtter gjeldende lover og regler

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive