Visma Tid

Timeregistrering i skyen

Løsningen sørger for at alle bedriftens behov for registering av timer blir dekket, og gjør det enkelt å føre timer på riktig prosjekt. Denne løsningen tilbyr moderne tilstedestempling og prosjektstempling, samt stempling mot oversiktsliste og mannskapsliste i henhold til byggherreforskriften.

Visma Tid sørger for at de ansatte selv kan registrere timer på enten PC, mobil, nettbrett eller med smartstempling. Timene blir bare registrert èn gang, hvilket gjør det enkelt og sikkert.

Fordeler:

  • Prosjektering
  • Etterregistrering
  • Full kontroll på alle timer per prosjekt
  • Kan enkelt sammenlignes mot budsjett, etterkalkyle/rapporter
  • Økt faktureringsgrad
  • Enklere lønnsbehandling – timene kan overføres inn i ditt faktura- og lønnssystem

Les mer om Visma Tid her