Økonomibistand - Alt på et sted

Regnskapsbyrå

ØkonomiBistand Byråteam jobber utelukkende for regnskapsbransjen.

Alt på et sted

Forenkling eller fjerning av manuelle og kjedelige arbeidsoppgaver. Alt vi gjør, skal bidra til at våre kunder kan velge å ta skritt i denne retningen. Faktisk er det teknisk mulig allerede i dag å få regnskapet automatisk ferdig ført (E-Byrå™), men det er så mange andre aspekter rundt det å drive et regnskapsbyrå som er viktigere enn det rent tekniske.

ØkonomiBistand Byråteam har et helhetlig syn på det vi driver med, programvare er bare en liten del av det vi tilbyr. Vi bistår hele veien: Vi hjelper til å skaffe ditt regnskapsbyrå nye kunder, vi står for intern kompetanseheving og vi kan rådgi når det kommer til teknisk anbefaling og prissetting av ulike kundeoppdrag.

Vi tilbyr et strukturert oppfølgingsprogram for ditt regnskapsbyrå og du får tilgang til anbefalte og detaljerte arbeidsprosessbeskrivelser. Selvsagt får du også tilgang til bransjens trolig beste supportapparat for programvare fra Visma Software. Vi kvalitetssikrer og tester i tillegg nye programvareversjoner fra Visma Software før de får vår anbefaling. Dette for at du og ditt regnskapsbyrå skal slippe mest mulig av plunder og heft i din arbeidshverdag.

Over 300 regnskapsbyrå på kundelista og 25 år som hoffleverandør til regnskapsbransjen har lært oss et og annet om hva som virkelig betyr noe og er avgjørende for en effektiv og god arbeidsflyt.

Johan Birger Stokmo – Byråteamets fagsjef for regnskapsbransjen

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive