Økonomibistand - E-Byrå™

Regnskapsbyrå

ØkonomiBistand Byråteam jobber utelukkende for regnskapsbransjen.

Så mye mer enn programvare

Forenkling eller fjerning av manuelle og kjedelige arbeidsoppgaver. Alt vi gjør, skal bidra til at våre kunder kan velge å ta skritt i denne retningen. Faktisk er det teknisk mulig allerede i dag å få regnskapet automatisk ferdig ført (E-Byrå™), men det er så mange andre aspekter rundt det å drive et regnskapsbyrå som er viktigere enn det rent tekniske.

ØkonomiBistand Byråteam har et helhetlig syn på det vi driver med, programvare er bare en liten del av det vi tilbyr. Vi bistår hele veien: Vi hjelper til å skaffe ditt regnskapsbyrå nye kunder, vi står for intern kompetanseheving og vi kan rådgi når det kommer til teknisk anbefaling og prissetting av ulike kundeoppdrag.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive