Økonomibistand - Lønn & HR

ØkonomiBistand Regnskap

Vi er et moderne regnskapskontor, kontakt oss slik at vi kan vise dere mulighetene for en mer effektiv hverdag!

Lønn & HR

Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeidet da reglene er mange og kompliserte. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene setter til rapportering. I tillegg til dette kan vi benyttes som en personalavdeling med det ansvar og oppgaver som dette innebærer for din bedrift.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive