Økonomibistand - Regnskap & Controller

ØkonomiBistand Regnskap

Vi er et moderne regnskapskontor, kontakt oss slik at vi kan vise dere mulighetene for en mer effektiv hverdag!

Regnskap & Controller

Et profesjonelt utarbeidet regnskap er et godt og nyttig styringsverktøy for din bedrift. Viktige oppgaver som er knyttet til dette er; bilagsbehandling, remittering, fakturering, avstemming mva.-oppgave, kvalitet - og kontrollarbeid og rapportering. Vi kan være din økonomiavdeling!

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive