Økonomibistand - Oversikt

Renovasjon

Renovasjonsløsning

Sammen med våre kunder har vi utviklet en egen bransjeløsning . Løsningen er basert på Visma Business som økonomisystem.

Visma Business Renovasjon et brukervennlig og funksjonsrikt system for små og mellomstore bedrifter. Med standard funksjoner som anleggsregister og håndtering av inntil 12 ansvarsenheter med mulighet for automatisk % vis fordeling av kostnad / inntekter. Visma Business er et moderne økonomisystem med sterk standardfunksjonalitet samtidig som det har fleksibiliteten som man forventer av en slik løsning.

Dette gjør at man raskt og enkelt kan komme i gang med systemet samtidig som det også vil dekke mer avanserte behov. Systemet er integrert mot forsystemer som Komtek og ISY Proaktiv.. Det er også integrert mot Pocket Sales fra Giant Leap samt løsning for veiing med systemet Online Scale fra Wilcom.

Noen av våre kunder

RIR
RIR

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Elite Service Partner AS
Elite Service Partner AS

Renhold, eiendomsservice, matservice, kantinetjenester

Valdres Kommunale Renovasjon IKS
Valdres Kommunale Renovasjon IKS

Er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.

ASC Østlandske Rengjøring AS
ASC Østlandske Rengjøring AS

Er en aktør innen renhold som har nærmere 50 års fartstid i bransjen

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive