Økonomibistand - Visma Lønn

Visma Lønn: les gjerne dette før du ringer oss i januar


A-ordningen
A-melding – tilbakemelding kjente problemer
Tips for årsavslutning
Årsavslutning og lønnsinnberetningsveiledning 2014
Altinn - feilliste lønns- og trekkoppgave
Innberetning av firmabil
Elektronisk kommunikasjon / telefon
Arbeidsgiveravgift av OTP / AFP
Opprette nytt år
E-skattekort
Endre termin på en godkjent lønnskjøring
Refusjon av sykepenger

Dersom du ikke finner svaret ved å benytte tipsene over så kontakt oss gjerne. Frem til 31. januar har vi utvidet åpningstid til kl.19.00. Vi vil kunne gi deg raskere hjelp om du har din teamviewer-sesjon klar. Kontaktinformasjon og link til teamviewer finner du her!

Med vennlig hilsen
Supportavdelingen