Vi minner om oppheving av redusert merverdiavgift for lav sats f.o.m. 1. oktober 2021

Vi ønsker å minne om at midlertidig redusert mva lav sats oppheves og går tilbake til 12% f.o.m 1 oktober 2021.

Her er hva du som Visma Business kunde må gjøre før 1 oktober.

Byrå: 

  1. Gå inn på Administrasjon / Bedriftsopplysninger / Regnskap / Avg.koder og bokf.regler 
  1. sett inn følgende på lav sats : Normalt oppsett er mva nr 4 og 5. 

Skriv inn sats: 6, Ny sats: 12 fom. Dato: 01.10.2021 

Design:  

  1. Gå inn på Administrasjon/ «Firm/Regnskap» / Regnskap / Merverdiavgift 
  1. sett inn følgende på lav sats : Normalt oppsett er mva nr 4 og 5. 

Skriv inn sats: 6, Ny sats: 12 fom. Dato: 01.10.2021 

 

Har du ikke kolonnene «Ny sats» eller «fom.dato» , trykk Ctrl+U å velg kolonnene og trykk ok