Økonomibistand - Bistandssenter

Tjenester

Bistandssenter

ØkonomiBistand tilbyr et av markedets mest tilgjengelige og mest komplette konsepter for Bistand og Support. Vi supporterer alle leverte systemer og løsninger, og kan tilby fleksible og skreddersydde avtaler for våre kunder. 

Bistandsavtalene gir deg rett til ubegrenset antall telefonhenvendelser i normal åpningstid mellom kl. 08:30 og 15:30. For våre kunder betyr dette god tilgjengelighet og trygghet i den daglige drift.

Bistandsavtalen innebærer blant annet følgende:

  • Fri telefonhjelp
  • Ulike fag-notater som løpende utarbeides
  • Ulike informasjoner som sendes ut (lagertelling, mva-endringer, med videre)
  • Tilgang til vår supporttjeneste via internett
  • Prioritet ved alle typer henvendelser og oppdrag
  • Reduserte priser ved fjernstyrte oppdrag og vanlige konsulentoppdrag
  • Våre standard rapportmaler, formularer og basisklienter
  • Reduserte priser på våre kurs og konferanser

Les mer om vårt bistandssenter

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive