Økonomibistand - Konsulenttjenester

Tjenester

Konsulenttjenester

Konsulentarbeid på linje med telefonbistand / bistandssenteret -telefonsupport -og-fjernsupport, er et av våre aller viktigste satsningsområder.

Vi har høyt kvalifiserte ansatte med god formell utdannelse og relevant praksis. ØkonomiBistand har et bredt fagområde innen økonomi, logistikk, CRM og lønn. Hos oss er oppfølging etter at implementeringen er utført det aller viktigste.


Blant våre konsulenttjenester kan følgende nevnes: 

  • Installasjon og oppgradering
  • Bedriftsintern opplæring og rådgivning
  • Feilrettinger og avstemminger
  • Tilpasning av systemet til bedriftens ulike behov
  • Prosjekter
  • Online backup
Les mer om konsulenttjenester her

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive