Markedets mest tilgjengelige og komplette supportkonsept

For ØkonomiBistand konsernet er support det absolutt viktigste vi jobber med og kan tilby det vi mener er markedets mest tilgjengelige og komplette supportkonsept. Vår support er kontinuerlig bemannet med syv personer som kun arbeider med supportsaker. I perioder av året med ekstra stor pågang setter vi i tillegg inn ekstra konsulenter. Det er også et støtteapparat rundt disse som bidrar til at rundt 30 000 supportsaker i året blir håndtert best mulig.