Vedlikehold

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner

FDV System fra Lydia AS

Lydia gir deg en unik mulighet til å strukturere den informasjonen du trenger for å kunne ta gode beslutninger relatert til drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsmassen (FDV).  Med forbedret kontroll på kostnader og inntekter er resultatet økt lønnsomhet og konkurranseevne, gjennom maksimal arealutnyttelse og optimalt vedlikehold av din eiendomsmasse.

Passer for: Styreformann, daglig leder, eiendomssjef, teknisk sjef, driftssjef, formann, operativ i drift og vedlikehold eller ekstern revisor knyttet til IK og HMS.

 Fordeler med FDV system fra Lydia AS:

  • Raskere beslutninger på et kvalitativt høyere nivå
  • Ivaretar bedriftens krav om felles rapportering og samhandling
  • Oversiktlige skjermbilder og rapporter, tilpasses den informasjon du ønsker
  • Lav brukerterskel- store besparelser og effektivitetsgevinster i alle ledd

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive