Økonomibistand - Oversikt

Vedlikehold

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner

Vedlikeholdssystem

Vi er samarbeidspartner med View Software AS som er en betydelig leverandør av software-løsninger som omhandler vedlikehold av maskiner, materiell og bygninger. Sammen med View Software har vi en god kompetanse til å analysere din bedrift og komme med gode løsningsforslag.

Vi i ØkonomiBistand tar totalansvar for implementering, opplæring drift og oppfølging. Løsningen kan hjelpe til å få en forbedret lønnsomhet og konkurranseevne gjennom økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner. Vi leverer løsningen med Visma Business som økonomi- og logistikksystem, View Facility Management (et komplett FDV-system) og View Maintenance som vedlikeholdssystem.

View Facility Management
Med god oversikt tar du bedre beslutninger og bidrar til bedre forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Du får forbedret kontroll på kostnader og inntekter som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt dette oppnås gjennom maksimal arealutnyttelse og optimalt vedlikehold av din eiendomsmasse. View Software sine løsninger har stort fokus på smarte bygg og ved hjelp av sensorikk. Med bruk av sensorikk får du et system som måler de objektive forholdene i rommet der brukerne befinner seg og som er helt uavhengig av byggets tekniske utforming, SD-anlegg og ventilasjonssystemer.

View Maintenance
Systemet er bygget med tanke på lav brukerterskel slik at man trenger minimalt med brukeropplæring. Dette bidrar til at man enkelt kan spre bruken, få flere brukere som igjen gir et bedre grunnlag for beslutninger og godt vedlikehold. Med View Maintenance vil vi øke levetiden på maskinparkene deres med opptil 20%. Om levetiden på maskinparken er 20 år, så vil View Maintenance bidra til at maskinparken kan nå 24 år, som er 4 år med fortjeneste før maskinen evt. må skiftes ut. Gjennom å benytte programvaren, vil man kunne avdekke feil og avvik relatert til teknisk tilstand på maskinparken tidligere. Dette gjør at man vil kunne ta vedlikeholdaksjon tidlig, å forhindre kostbare reparasjoner og man vil kunne være i stand til å planlegge vedlikeholdsaktivitetene bedre og finne tidspunkt for vedlikeholdet slik at det ikke stopper produksjonen unødig.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive