Økonomibistand - Oversikt

Vedlikehold

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner

Vedlikeholdssystem

Vi er samarbeidspartner med View Software AS som er en betydelig leverandør av software-løsninger som omhandler vedlikehold av maskiner, materiell og bygninger. View utvikler virksomhetssystemer som gir informasjon om eiendeler, tilstand på disse og hva det fremtidige vedlikeholdsbehovet er. Dette betyr at hver av de ansattes kunnskap om ulike maskiner og bygg samles i et virksomhetssystem.

Sammen med View Software har vi en god kompetanse til å analysere din bedrift og komme med gode løsningsforslag. Vi i ØkonomiBistand tar totalansvar for implementering, opplæring drift og oppfølging. Løsningene kan hjelpe til å få en forbedret lønnsomhet og konkurranseevne gjennom økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive