Vedlikehold

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner

View EAM (Enterprise Asset Management)

VIEW EAM hjelper deg med å systematisere den informasjonen du trenger for å planlegge og ta de beste beslutningene. Dette resulterer i en forbedret lønnsomhet og konkurranseevne gjennom økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner.


Enkel å komme i gang og fleksibelt i bruk:

 • Samhandling og lav brukerterskel
 • Modulbasert
 • Eksisterende data konverteres inn i systemet
 • Rask gjennomføring av prosjekter
 • Tilpasset opplæring i faser
 • Kort implementeringstid
 • Bedre og raskere beslutninger som en følge av gode rapporter


Når du velger vedlikeholdssystem fra View Software, velger du også et unikt kompetansemiljø:

 • Erfarne konsulenter med operativ erfaring
 • Høy kompetanse - over 20 år i markedet
 • Over 450 leveranser i Norge
 • Kundene opplever svært god avkastning på investeringen

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive