Økonomibistand - View Facility Management

Vedlikehold

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner

View Facility Management

Et komplett FDV-system! Med god oversikt tar du bedre beslutninger og bidrar til bedre forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer.

Du får forbedret kontroll på kostnader og inntekter som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt dette oppnås gjennom maksimal arealutnyttelse og optimalt vedlikehold av din eiendomsmasse.

View Software sine løsninger har stort fokus på smarte bygg og ved hjelp av sensorikk. Med bruk av sensorikk får du et system som måler de objektive forholdene i rommet der brukerne befinner seg og som er helt uavhengig av byggets tekniske utforming, SD-anlegg og ventilasjonssystemer.

Les mer på View Software sine sider

Funksjoner i Facility Management

Ressursplanlegger
Ressursplanlegger

Med denne ressursplanleggeren får du oversikt over alle oppgaver og ressurser i et godt og visuelt grensesnitt

Arealforvaltning
Arealforvaltning

Arealforvaltning handler om å vite hvilke arealer og bygninger du forvalter.

Behovsmelding
Behovsmelding

Meld inn behov og ønsker eller sjekk status for dine innmeldinger

Brann
Brann

Brannmodulen gir deg en komplett, integrert elektronisk brann-bok i løsningen

Dashboard gir oversikt
Dashboard gir oversikt

Dashboard gir mulighet for å få oversikt over viktig informasjon raskt.

Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold

Effektiv og god håndtering av ad hoc drift og løpende driftsoppgaver inkl. avvikshåndtering

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive