Økonomibistand - View Maintenance

Vedlikehold

Økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner

View Maintenance

Dette er et brukervennlig vedlikeholdssystem. Systemet er bygget med tanke på lav brukerterskel slik at man trenger minimalt med brukeropplæring. Dette bidrar til at man enkelt kan spre bruken, få flere brukere som igjen gir et bedre grunnlag for beslutninger og godt vedlikehold.

View Maintenance har gode funksjoner for konsolidering av data. Du kan med enkle grep importere og eksportere data fra for eksempel excel og andre lignende tabeller. Du finner mange maler tilgjengelig med tanke på import og eksport. Har man grunndata fra før av, eksempelvis maskinparken, arbeidsordre for korrektvit vedlikehold, historikk og kontrollpunkter for prevantivt vedlikehold og oversikt av artikler, så er det en enkel jobb å importere dette i systemet.

Økt levetid på utstyret
Med vårt system vil vi øke levetiden på maskinparkene deres med opptil 20%. Om levetiden på maskinparken er 20 år, så vil View Maintenance bidra til at maskinparken kan nå 24 år, som er 4 år med fortjeneste før maskinen evt. må skiftes ut.

Tidlig deteksjon av feil og avvik
Gjennom å benytte programvaren, vil man kunne avdekke feil og avvik relatert til teknisk tilstand på maskinparken tidligere. Dette gjør at man vil kunne ta vedlikeholdsaksjon tidlig, å forhindre kostbare reparasjoner og man vil kunne være i stand til å planlegge vedlikeholdsaktivitetene bedre og finne tidspunkt for vedlikeholdet slik at det ikke stopper produksjonen unødig.

Enkelt og oversiktlig der du er

Du får oversikt over maskiner, bygg og utstyr, arbeidsoppgaver, reservedeler, dokumentasjon, IK/HMS, instrukser med mer!

Alltid tilgang
Alltid tilgang

Du får alltid tilgang til den informasjonen du trenger der du er.

Enkel registrering
Enkel registrering

Gjør registreringen ute på objektet. Du fjerner dobbeltarbeid og reduserer kostnadene.

Enkelt brukergrensesnitt
Enkelt brukergrensesnitt

Det enkle brukergrensesnittet er utviklet med tanke på brukerne og deres bruksmønster.

Meld avvik på stedet
Meld avvik på stedet

Med enkle grep kan du sende melding eller opprette en arbeidsordre (AO) samt at du kan legge ved bilde.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive