Med henvisning til hvitvaskingsloven innførte flere banker på slutten av 2019 krav om ettergodkjenning i nettbank. Kravet gjaldt alle betalingsløsninger i Norge, inklusiv Visma.net AutoPay.

Visma har sammen med de ulike bankene jobbet for å finne en løsning som gjør det mulig å forhåndsgodkjenne/regnskapsgodkjenne betalinger man sender til bank slik at man unngår ettergodkjenning i nettbank.

NB! AutoPay3 vil ikke få muligheten til å tilpasse seg de nye kravene. Det betyr at alle eksisterende avtaler enten må flyttes over til Visma.net AutoPay (som vi anbefaler) eller brukes som før men da med ettergodkjenning i nettbank. Les mer her.

 

Har du spørsmål til informasjonen over kan du ta kontakt med support@okonomibistand.no