Økonomibistand - Arbeidsordre & Driftsmidler

Visma Business Energi

Arbeidsordre & Driftsmiddel håndtering

Inneholder modul for arbeidsordre (i henhold til HMS-krav)
Arbeidsordre er en modul som er integrert med timeregistrering, logistikk og regnskap. Løsningen ivaretar HMS-kravene rundt planlegging, utførelse og etterkontroll av ordrene. Løsningen har også utskrift av Samsvarserklæring, Risikovurdering, Idriftsettelsesprotokoll og Overtakelsesprotokoll.

Driftsmiddel håndtering
Systemet har en komplett løsning for å håndtere aktivering og avskrivning av anleggsmidler. Et driftsmiddel kan ha sin opprinnelse i et prosjekt som skal aktiveres (både uttak av varer og timer), eller føres direkte fra en innkjøpsfaktura. Systemet har også funksjon for automatisk aktivering av kostnader mot driftsmiddel.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive