Økonomibistand - Prosjektstyring & Vareflyt

Visma Business Energi

Prosjektstyring & Elektronisk vareflyt

Prosjektstyring
Løsningen gir mulighet for budsjettering og rapportering på det enkelte prosjekt. Prosjektvinduet gir en meget god totaloversikt over status på prosjektet, både i kroner og antall timer brukt.

Oversikten gir også sammenligning mot et eventuelt budsjett, som kan «drilles ned» til ønsket detaljnivå.

Elektronisk vareflyt og internuttak

I tillegg til standard funksjonalitet rundt varer inn og ut av lager, har løsningen internordre for å håndtere uttak av varer ogtimeverk til egne prosjekter. Disse kan via internordre gå videre til aktivering eller kostnadsføring. Innkjøpsmodulen sørger for at varer kan bestilles direkte til et prosjekt. Samtidig sørger systemet for at ønsket antall av utvalgte varer er tilstede i tilstrekkelig antall.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive