Økonomibistand - Rapportering

Visma Business Energi

Rapportering

I systemet finnes det ulike type rapporter:

• Rapport for underlag til NVE-rapportering
• Styrerapport
• Kjøpsrapporter fra leverandører sortert på kommune eller fylkestilhørighet
• Prosjektrapporter med drilldown ned på det skannede bilag
• Resultat- og balanserapporter
• Statusrapport driftsmidler
• Flexirapporter ansatte
• Timeliste ansatte
• Timeliste prosjekt
• Timeliste uke/måned

Alle rapporter kan produseres i excel- eller pdf-format, i tillegg til forhåndsvisning eller utskrift.

 

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive