Økonomibistand - Oversikt

VVS og Elektro

ØkonomiBistand Entreprenør

Sammen med våre kunder har vi utviklet en egen bransjeløsning for entreprenører. Vår bransjeløsning er basert på Visma Global som er utvidet med en egen modul for entreprenører.

ØkonomiBistand Entreprenør er et brukervennlig og funksjonsrikt system for små og mellomstore entreprenørbedrifter. Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksomheter den nødvendige kontrollen fra start til slutt. Det meste blir tatt hånd om av vår komplette bransjeløsning enten du er en liten eller en stor bedrift. Nå med enda flere funksjoner.

Vi har i dag over 200 entreprenører som bruker en av våre bransjeløsninger. Global har som målsetning å være et komplett standard ERP- system som skal være raskt og enkelt og implementere. Samtidig skal systemet være rik på funksjonalitet slik at kundene kan vokse med løsningen og utvide med spesialtilpasninger.

  • Send SMS til kunde fra ordrebildet
  • Hent sjekklister fra Speedycraft/Handyman til ordre
  • Service rutiner for mottak av varer til reparasjon. Med individ registrering og historikk
  • Kvadratmeter- og omkretsberegning under ordreregistrering for bruk til beregning av pris
  • Overføre kostnader til ordre for viderefakturering fra Dokumentsenter, basert på prosjektnummer

Løsningen har full støtte for multiklient, det vil si at man kan benytte Visma Global med flere klienter. Dette gjelder ikke bare for autofakt integrasjonen men også for integrasjonen mot håndterminal- løsningene Handyman, Speedycraft og minTimeliste. 

Videre er versjonen integrert mot Boligmappa.no. Innlesningen av vareregisteret fra Autofakt er også vesentlig forbedret i den siste versjon. Skjermbilder fra løsningen.

Vi har også en integrasjonsløsning mellom Visma Business og Elinn, les mer om dette her

Funksjonalitet

Bransjeløsningen for entreprenører som gir en effektiv drift og styring av virksomheten

Dokumentasjon
Dokumentasjon

Sjekklister kan fylles ut direkte på mobil. Dokumentasjon med bilder lagres på mobil enhet.

Timeregistrering
Timeregistrering

All timeregistrering kan foregå på den håndholdte enheten. Både timer for både arbeid, fakturerbar tid og fravær/ferie.

All informasjon på håndholdt terminal
All informasjon på håndholdt terminal

På den håndholdte enheten har du full oversikt over oppdrag, kunder, varer på lager, priser fra grossist, ordre osv.

 Tildeling av oppdrag
Tildeling av oppdrag

Når man oppretter ordren på en PC kan man samtidig tildele oppdraget til en montør. Dette vil da overføres direkte til montørens håndholdte enhet.

Prosjektrapporter
Prosjektrapporter

Med våre prosjektrapporter har du til enhver tid oversikt over alle inntekter og kostnader pr. prosjekt. Det er også enkelt å få disse over i Excel for videre behandling.

Produkt & prislister
Produkt & prislister

Med importfunksjonen for EFO/NELFO formatet har man alltid oppdaterte og komplette produkt og prislister fra grossist.

Autofakt
Autofakt

Løsningen har innlesning fra de fleste grossister som støtter autofakt-formatet. Under innlesning kan man overføre varene til ordre eller lager - til regnskap eller via dokumentsenter.

Fastprisordre
Fastprisordre

På en fastprisordre registrerer man timer og varer på vanlig måte. Disse vil ikke bli skrevet ut på fakturaen og kostprisene blir kun tatt hensyn til i forhold til en etterkalkyle.

Påslag & Rabatt
Påslag & Rabatt

Mange entreprenører er vant til å operere med påslag på priser. Her kan man velge om man vil benytte seg av påslag, gi rabatt eller sette fast avtalt pris for et produkt.

Rammeavtaler
Rammeavtaler

I et eget skjermbilde kan man sette opp egne rammeavtaler for kunder. Dette kan settes både på varegruppenivå eller på den enkelte vare.

Mer informasjon?

Victor Patpatia
Victor Patpatia
Prosjektleder / Rådgiver Tlf: 464 00 528
vp@okonomibistand.no