Ingen installasjon

Formatene driftes gjennom ØB Portalen og det er ikke nødvendig med installasjon av komponenter ute hos våre kunder. Ved å drifte formatene gjennom ØB portalen, kan vi garantere en høy driftsstabilitet og en kontinuerlig videreutvikling av formatet/formatene. I dette tilfellet brukes fortsatt Autoinvoice for å formidle formatet til Peppol.

Det er også fult mulig å bruke annen formidlings-teknologi for formatene (for eksempel filoverføring eller webservices). Flere eksempler på formater som allerede er definert i ØB Portalen er; OpenTrans, SimpleXML og Visma XML. Simple XML formatet er endelig godkjent fra GE Healthcare som tar imot sine fakturaer fra Visma på denne måten. I det caset var fokuset vårt en tett kobling mot bestillingene og strenge krav fra kunden i forhold til merking av fakturaene. Også disse fakturaene blir prosessert via ØB Portalen, selv om de er generert fra Visma Business.

ØB Portalen har også fått en ny og forbedret parameterstyring. Her kan vi sette opp individuelle parameter for hver enkel applikasjon og applikasjonsmodul. I praksis vil da parametersett for hver Integrasjonsformat / Webapplikasjon eller Mobiltelefonapplikasjon kunne være forskjellig og 100% tilpasset applikasjonen som driftes i portalen. Parameter-verdiene kan settes individuelt per kunde eller firma.

Økonomibistand kommer til å satse videre på portalløsninger for integrasjoner og applikasjonsutvikling. Vi ser helt klart fordelen i å ha en sentralisert programvare. Dette skaper bedre stabilitet og mindre feil da alle kunder kjører på den samme programkoden. Videre blir det høyre krav i integrasjonsløsninger i forhold til sikkerhet. ØB Portalen bruker det høyeste sikkerhetsnivå mot Visma.Net og Visma E-Accounting som per nå er tilgjengelig basert på oauth 2.0. En stabil driftsplattform i bunn er her helt avgjørende og vi har kjørt på Azure en god stund. Plattformen er ekstremt driftssikker og stabilt og gir oss mange fordeler utover å drifte våre applikasjoner.

Kontakt oss om du har spørsmål!