Fokuset burde ligge på kjerneprosessene; “…hvor mye skal vi kjøpe inn, hvor mye burde vi selge og hvordan er lønnsomheten?” Visma.net Logistics frigjør tiden din fra tungvinte prosesser og lar deg fokusere mer på kontroll. Visma.net Logistics sin styrke ligger i at den fører deg gjennom de rutinene du skal jobbe med, slik at du til enhver tid vil ha full kontroll på opphavet til alle valg som er foretatt og dokumenterer fra A-Å. Dette vil igjen føre til at du alltid har oppdatert og korrekt informasjon som gir deg et bedre beslutningsgrunnlag. Det må også nevnes at du kan spare mye tid på å automatisere store deler av de daglige prosessene, i tillegg til å behandle ordre, fakturaer og forsendelser på en gang.

Den andre store fordelen med Visma.net Logistics er at løsningen er komplett og sømløst integrert med økonomifunksjonaliteten, med andre ord ser det ikke bare ut som løsningen er samme system – det oppfører seg også som ett system. Dette gir deg alltid full kontroll på lagerverdi, uten å måtte tenke på om hva som er flyttet eller ført. Dette gjør systemet for deg mens du fokuserer på dine prosesser.

Visma.net ERP gir deg alt du trenger for innkjøp, lager og salg – i tillegg til all økonomifunksjonalitet som en naturlig del av hele løsningen. Ved å samle alt på et sted kan du jobbe mer effektivt med kjerneprosessene. Hold orden på regnskapet og ha full kontroll på hva som beveger seg i din bedrift med en løsning som er kraftig, skalerbar, moderne og klar for alle dine logistikkutfordringer.