De fleste bedrifter har vært vant til å motta mest papirfakturaer, som man omtrent brukte en halvtime per stykk for å behandle. AutoInvoice gjør at du kan sende en efaktura direkte fra økonomisystemet og rett inn i mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank. Kunder som ikke kan motta efaktura vil automatisk få tilsendt fakturaen på epost eller per brev. Fakturaer som blir sendt via AutoInvoice blir ofte betalt raskere og du har full kontroll på om fakturaen har kommet frem og når. I tillegg så ligger dataene i skyen, som vil si at du til enhver tid har oppdaterte data.

Med Autopay sin innebygde godkjenningsprosess blir det mye enklere å sende alle data knyttet til inn- og utbetalinger automatisk frem og tilbake mellom økonomisystemet og banken din. AutoPay sørger for å sende ut alle betalinger og kobler dem mot utestående fakturaer på daglig basis. Du trenger verken å laste opp filer med betalinger i nettbanken din eller laste ned filer med betalingsstatuser fra nettbanken. Denne dataoverføringen skjer helt automatisk. Når en betaling er godkjent oppdateres dette i banken, og du kan følge med på transaksjonene slik at du til enhver tid har kontroll og status på hver utgående betaling – alt i ett vindu.

Mange bedrifter velger fortsatt å gjøre manuelle faktureringer eller manuelle betalinger til banken, men ved å ta i bruk denne nye teknologien og administrere hele faktureringsprosessen og betalingsflyten direkte fra økonomisystemet, kan du spare mye tid i din hverdag. De digitale mulighetene er med på å forme en moderne økonomiavdeling.

Enklere enn dette blir det ikke.

Ta en prat med en av våre dyktige rådgivere!