Visma.net Payroll gir deg som ansatt og bedriften en ny måte å jobbe med lønn og HR på. Smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser, utlegg og timer direkte på mobilen, og alle data sendes automatisk inn i lønnssystemet. Du som ansatt tar bilde av et utlegg, registrerer fraværet ditt, oppdaterer timer i app’en. Dermed kan din leder godkjenne enkelt og greit via sin mobil eller PC.

Med et nettbasert lønnssystem får lønningsansvarlige og ledere bedre innsikt i data som er registrert av de ansatte. Man slipper også å jakte etter informasjon for å gjøre beregninger og punche data manuelt. Med en samlet oversikt over alle lønnsdata kan lønningsansvarlig sørge for korrekt utbetaling av lønn hver gang. De ansatte kan deretter sjekke lønnslippen sin på mobil. Når lønnsprosessen er fullført, sendes det automatisk melding til banken for utbetaling. Visma.net Payroll er også integrert med Altinn som vil si at A-melding genereres automatisk og gjør rapportering til myndighetene enklere. Full kontroll med andre ord.